Categories

התקן לניקוי מסילות

64.00 

אריזת 5 יחידות של התקן לניקוי מסילות הניתן להרכיב באפן פשוט מואד על כל קרון, כפי שמתואר בשתי התמונות התחתונות.

 

קנ”מ: N