Categories

סמפור מוקדם

548.00 

מק"ט: 4511 קטגוריות: יַצרָן:

מטרתו של סמפור מוקדם היא להתריע לנהג רכבת אודות מצבו של סמפור הראשי הבא. גובה הדגם הוא 51 מ”מ והוא מותקן על עמוד עשוי ממתכת.

תנועת הדיסקה והחץ איטית באופן מציאותי ומנגנון הפעלה מותקן מתחת לפני השטח.

הסמפור יכול להציג שלוש תנוחות (מצבים) בהתאם לשלוש התנוחות האפשריות בסמפור ראשי:

הדיסקה אנכית כך שהנהג רואה אותה, החץ אנכי ודולקים שני אורות צהובים – הסמפור הראשי לבניך במצב עצור!

הדיסקה במצב אופקי כך שנהג לא רואה אותה, החץ במצב אנכי ודולקים שני אורות ירוקים – הסמפור הראשי שלפניך במצב סע ללא הגבלת מהירות.

הדיסקה אנכית כך שהנהג רואה אותה, החץ במצב אלכסוני ודולקים אור ירוק וצהוב – הסמפור הראשי שלפניך במצב סע בהגבלת מהירות.

 

(סמפור מוקדם זה מתאים לסמפור ראשי מק”ט 4502)

במציאות סמפור מוקדם ממוקם 400, 700 או 1000 מטרים לפני הסמפור הראשי.

 

קנ”מ: H0